Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2012

bruj
Lubię, kiedy kobieta omdlewa w objęciu,
kiedy w lubieżnym zwisa przez ramię przegięciu,
gdy jej oczy zachodzą mgłą, twarz cała blednie,
i wargi się wilgotne rozchylą bezwiednie.

Lubię, kiedy ją rozkosz i żądza oniemi,
gdy wpija się w ramiona palcami drżącemi,
gdy krótkim, urywanym oddycha oddechem
i oddaje się cała z mdlejącym uśmiechem.

I lubię ten wstyd, co się kobiecie zabrania
Przyznać, że czuje rozkosz, że moc pożądania
zwalcza ją, a sycenie żądzy oszalenia,
gdy szuka ust, a lęka się słów i spojrzenia.

Lubię to – i tę chwilę lubię, gdy koło mnie
wyczerpana, zmęczona leży nieprzytomnie,
a myśl moja już od niej wybiega skrzydlata
w nieskończone przestrzenie nieziemskiego świata.

Kazimierz Przerwa – Tetmajer
Reposted fromsomegirl somegirl

May 12 2012

bruj

May 11 2012

bruj
Reposted fromburger burger

May 08 2012

bruj
5919 418c 500
Reposted fromtjuuu tjuuu

May 07 2012

bruj
3263 302f
Reposted frombrzoskvinia brzoskvinia
bruj
3349 acc1
Reposted fromnunami nunami

April 26 2012

bruj
7231 55e5
Felix Wankel was a genius!
Reposted fromLimbodancer Limbodancer

April 14 2012

bruj
0481 c671
Reposted fromgaladriel galadriel
bruj
0865 e7c1

April 12 2012

bruj
2397 f74b
Reposted fromgoatsmilk goatsmilk
bruj
2423 de2b 500
Reposted fromparalleluniverse paralleluniverse

April 07 2012

bruj
5727 0bfe
Reposted frompendzelek pendzelek
bruj
Reposted fromkraken kraken
bruj
6423 436c
Reposted fromzarazek zarazek
bruj
6838 4704
Reposted fromimbirova imbirova
bruj
7136 e754
bruj
7266 bfd4

April 05 2012

bruj
1848 1c65
Reposted fromchakatagir chakatagir

April 01 2012

bruj
0322 615a
Reposted fromcharming charming viatjuuu tjuuu
bruj
7832 0917 500
Reposted fromtjuuu tjuuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl